Kallelse årsmöte 2020

Kallelse och tillhörande handlingar är utskickat som PDF till de medlemmar som lämnat sin mail-adress. Övriga har fått handlingarna per post. Här är ytterligare en möjlighet att läsa Kallelsen till årsmötet måndagen den 17 februari.

I mail och brev bifogat reseprogram kan du hitta här på hemsidan