Hjort är hjort!

Studiebesök på Ahla Mossens Vilthägn