Styrelsemöte 10/9 2019

Så här ser det ut...

...när vår styrelse har sammanträde.

Styrelsemöte nummer 10, avhölls på Snöstorps Servicecenter den 10 september 2019.

Bland annat framkom följande på mötet...

...att Vårdcentralundersökningen har påbörjats i SPF Distriktets regi

...att ändringar i SPF:s stadgar är ute på remiss, synpunkter från föreningarna ska vara Stadgegruppen tillhanda den 2 december 2019.
Beslut: Margaretha Persson bildar tillsammans med Caj Nilsson och Jan Johansson en grupp som går igenom Stadgegruppens förslag till ändringar, samt återkommer med synpunkter.


...att medlemsansvarig meddelade att medlemsantalet nu är 597 pers, senaste veckorna har tillkommit 6 personer.

...att Margaretha Persson rapporterade från Samrådsgruppens sammanträde. Vid senioreventet den 3 och 4 oktober på Arenahallen ska SPF Snöstorp deltaga den 3 oktober mellan kl 10.00 och 13.00. Margaretha, Inga, Caj och Britt-Marie deltar.

...att nästa sammanträde blir onsdagen den 16 oktober kl 09.00.

Som slutpunkt på sammanträdet skrapades Sverigelotter. Något som föreningen fått för medlemsvärvningar. Tyvärr blev det inga miljonvinster till föreningen...och inga mindre heller för den delen!

 

Jag som rapporterat heter

Arne Edlund och du kan nå mig på edlundarne@gmail.com eller tel. 0708-290 243