KPR 21/11-22

Ann-Margreth Nilsson berättade på Månadsträffen den 21 november 2022 om arbetet inom KPR, RPR och RPK.
Här följer hela hennes framförande.