220216 Styrelsemöte

Margaretha Persson (ordf.), Jan Johansson, Christer Wolrath, Christer Karlsson, Ewa Palm, Lena Bengtsson, Ingela Skattberg, Lars Movinger och Britt-Marie Jonsson. Det är ordinarie Styrelseledamöter verksamhetsåret 2021.

Vid detta möte deltog även värdinnorna Britt Karlsson och Gun-Britt Magnusson och även Carl-Lennart Eriksson (kontaktman distriktet), Lennart Järnö (FM i BT 2023) samt Arne Edlund (webbansvarig),