201103 Månadsbrev

till medlemmarna i SPF Seniorerna Snöstorp