Föreningens historia

Uppdaterades: 18 januari 2017

Vår förening bildades den 19 april 1972.

Mötet var utlyst av södra CKF-avdelningen i Långaryd som kallat ordföranden i Unnaryds pensionärsförening, Ivar Pettersson till att hålla i trådarna. Vidare medverkade konsulent Winnie Törnkvist Jönköping, med information om SPF:s arbete och stadgar. Cirka 20 personer anmälde sig som medlemmar redan första kvällen.

Till styrelsen utsågs:

Ordförande Erik Gustafsson, Långaryd

                    Elin Andersson, Landeryd

                    Karl Karlsson, Långaryd

                    Ernst Borg, Långaryd

                    Elisabeth Enkvist, Långaryd

Den nybildade föreningen tillhörde Smålandsdistriktet, men vid årsskiftet 1977 övergick vår förening till Hallandsdistriktet.

Under åren som gått har föreningen växt och har nu drygt 200 medlemmar. 

 

                 

Publicerades: 18 januari 2017 Uppdaterades: 18 januari 2017