Årsmöte 2017

Uppdaterades: 10 januari 2018
  • De som lämnat sina uppdrag i föreningen blev avtackade med en blomma
  • Emma Svensson med syskonbarn
  • De som lämnat sina uppdrag i föreningen blev avtackade med en blomma
  • Emma Svensson med syskonbarn

Årsmöte 13 februari

Årsmötet avlöpte i sin ordning med Carl-Gustav Lindbäck som ordförande och Roland Högberg som sekreterare.

Tyvärr hade valberedningen inte kunnat få tag på några som var intresserade att ta över Marianne och Jan-Åkes uppgifter som res- och studieledare. Detta blir en uppgift för styrelsen att lösa.
Efter fika och lottdragning fick vi lyssna till ett melodikryss som leddes av Emma Svensson och hon hade även sina två syskonbarn med sig. Roland läste frågor och vi fick gissa.
Kvällen avslutades med diktläsning av Ulla Högberg.

Publicerades: 17 januari 2017 Uppdaterades: 10 januari 2018