Vandringar

Uppdaterades: 27 mars 2020

Vandringar 2020 Eftersom vandringarna är utomhus planerar vi för att kunna "gå" dessa.

6 maj: Vandring ca 3 km i Nissaryd. Samling vid Holméns kl 18.00.

Vi får höra berättas om byn och se några av alla dess stenmurar. Sedan går vi "gärdesvägen" ner mot Nissan och stannar till på platser, där man vid lite djupare plöjning har hittat ringar av kokgropar från stenåldern och många flintstenar. Vid Nissan berättas om åns meandrar, som bildat korvsjöar och en ö. Vi går vidare på den gamla fina vägen utmed Nissan genom blivande ekskog coh till nyodlingar. På en höjd kommer vi till potatisgropar (källare) och en treudd.
Vi går Nissastigen tillbaka och får bl a höra berättas om när 3000 krigströtta män 1709 samlades vid Nisssaryds gästgivaregård.

10 juni: Vandring ca 3 km i Eseryd. Samling i Eseryd kl 18.00. Pilar från Långaryds kyrka.

Först får vi höra lite gårdshistoria och en berättelse om "sme August" och hans smedja. Sedan går vi till en stenmur, som Gustav Fager har gjort. I närheten finns kommunens största ek, 5,20 m i omkrets. Vid eken finns ruinen av en ladugård med uppresta fina stenar som inredning.
Vi vandrar vidare till "Puttes håla", ett hembrännarnäste. Kanske finkeldoften ännu kan kännas där.
Om Anders i "Esere" får vi också höra. Han åkte lättviktare, då ofta med en cyklist hängande i ett snöre efter. En gång körde de genom Norre Port i Halmstad mot rött ljus.

12 augusti: Vandring ca 2 km i Ekenäs Färgaryd. Samling hos Mona o Bertil Larsson kl 18.00. Pilar från vägen Hyltebruk - Femsjö.

Vi vandrar runt i byn och får höra berättelser om gårdarna och vilka personer, som bor där. Det blir en promenad längs Färgensjön, där vi kan se små och stora fritidshus. Flera fornminnen kommer att passeras. Vi går ut på Koudden, där det växer bokskog, ekskog och hundraåriga tallar. Från Koudden har vi också fin utsikt mot Bexets fritidsby från sjösidan.

2 september: Vandring ca 4 km i Femsjö. Samling vid kyrkan kl 18.00.

Vi kommer att dela på oss efter samling. En grupp går till kyrkan och den andra gruppen går till Friesmuséet. Sedan byter vi.
Kyrkan med takmålningar är en Offerkyrka. Man hade bättre tur om man offrade där inför en viktig händelse.
Carl Fries räknas som "svamparnas Linné" genom sin inventering av svamparna. Han har också skrivit flera böcker om natur och människor, som levde vid den tiden, då han växte upp i Femsjö.
Vi kommer också till den 8-kantiga utställningsplatsen, "Hilmas hus" kyrkstallarna och går kanske någon kort vandringsled. Avslutning vid hembygdsstugan Haggården.

 

Publicerades: 12 januari 2020 Uppdaterades: 27 mars 2020