Diplom rekryteringstävling 2020

Vi är glada över första pris i Hallandsdistriktets rekryteringstävling

Vår förening har rekryterat flest medlemmar i Halland under 2020