Diplom till SPF Laholm

1:a pris, 3000:- för att ha rekryterat många nya medlemmar