Funktionärer

Uppdaterades: 06 april 2020
--todo--

Arne Andersson

Medlemsregisteransvarig CU,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Leif Fjellstedt

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Siv Gustafsson

Resor

--todo--

Ingrid Karlsson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Lennart Nellemark

Revisor

--todo--

Åke Olsson

Valberedning

--todo--

Kent Ryberg

Revisor

--todo--

Björn Tisén

Trafik

--todo--

Kristina Westberg

Valberedning

Publicerades: 06 mars 2018 Uppdaterades: 06 april 2020