Rapport från mötet den 12 december med Stefan Petzén och Stefan Wikrén

Rapport och bilder från mötet den 12 december med Stefan Petzén och Stefan Wikrén finns under fliken Mötesreferat/Bildgalleri.