Rapport från besöket på reningsverket

Under fliken Mötesreferat/Bildgalleri finns såväl referat som bilder från besöket på avloppsreningsverket.