Nytt protokoll från KPR

Nytt protokoll från Kommunala Pensionärsrådet finn nu under fliken Övr.akt./Info