Nytt protokoll från Kommunala Pensionärsrådet

Under fliken Övr.akt./Info finns Kommunala Pensionärsrådets (KPR) senaste protokoll.