Maj månads Gamletull-golf

Maj månads Gamletull-golf avgjordes på Strandtorp

Månadens Gamletull-golf spelades i härligt sommarväder.

Segrare blev Maud Ohlsson (2:a fr v). Vi gratulerar Maud till segern.

Vi gratulerar också Tom Benneth (2.a fr h), som den 19 maj fyller 90 år. Still swinging strong.

Nästa speldag blir 15 juni, också på Strandtorp.

Meddelande om deltagande till Bengt G Karlsson eller Lars G Sköld senast söndag 12 juni på tel eller e-post.