Golf - Påminnelse

P Å M I N N E L S E  !

Onsdag 31 augusti kl 09:00 spelar vi nästa gång. 

Plats: Laholms GK  - 9-hålsbanan

Ev Samåkning dit får var och en själv fixa.

Anmälan till mig eller Lars-Göran senast söndag 28 aug.

Bästa hälsningar

Bengt