Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets möte 3 juni 2021

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets möte 3 juni 2021 finns nu tillgängligt - klicka här