Oktobergolf avgjord

SPF Gamletulls oktobergolf avgjordes idag, 6 oktober, på Strandtorp GK.

Beata Bennet behärskade den något blöta banan bäst av de
sju deltagarna och vann.

Bilden visar sex glada deltagare.