Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet finns nu publicerade under fliken Program/Årsmöte.

- Dagordning med förslag

- Verksamhetsberättelse 2020

- Balans- och resultaträkning 2020

- Budget 2021