Programändringar

Med hänsyn till Covid 19-läget har styrelsen beslutat ställa in/flytta följande programpunkter:

2 mars - Tävlingen Hjärnkoll
8 mars - Lasse Svenssons Trio
24 mars - Vinprovning
12 april - landshövding Brittis Benzler
21 april - Resan till Huskvarna
28 april - Låt din hjärna blomma
10 maj - Smittskyddsläkare A Lindberg

Information om nya datum kommer så snart det är möjligt att genomföra programpunkterna.