Kallelse till årsmöte den 14 februari kl. 14:00 på Café Strandgatan 20

Kallelse till årsmöte den 14/2 2022 kl 14.00 på Café Strandgatan 20.

Stadgeenliga ärenden. Motioner styrelsen tillhanda senast 3/1 2022.

Föredrag av major Torbjörn Johannesson "I fredens tjänst".

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida efter 28/1. I samarbete med SV.

Välkomna!