Protokoll från KPR - mötet 9.4.2021

Protokoll från KPR-mötet 9.4.2021 finns nu tillgängligt under fliken Övr.akt./Info - Kommunala Pensionärsrådet.