Vårens gemensamma luncher

Datum för vårens gemensamma luncher är nu fastställda:

- 28 februari Restaurang STURE

- 27 mars Restaurang CHALENIUS & FREDIN

- 22 april Tylebäcks kursgård

Under fliken Program finns detaljerade uppgifter om luncherna.

                                                  VÄLKOMNA