Protokoll möte med Pensionärsrådet 6.12.2019

Protokoll från Kommunala Pensionärsådets möte den 6 december 2019 finns nu till gängligt under fliken Övr.akt./Info.

 

KPRs samtliga protokoll finns att läsa på Halmstad kommuns hemsida under "Pensionärsrådets protokoll".