Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets senaste möte

Protokoll från Pensionärsrådets möte den 15 oktober 2020 finns nu tillgängligt under fliken Övr.akt/Info - Kommunala pensionärsrådet.