Ordförandebrev - smittskydd

                    Till alla medlemmar i SPF Seniorerna Gamletull

I veckan var jag på ordförandeträff i region Halland. Vi informerades av en duktig smittskyddssköterska från smittskyddsenheten, Region Halland, Karin Holmgren. Vi fick information om Covid 19, en uppdatering som aldrig är fel. Men vi också veta om några andra sjukdomar, som vi ska se upp med och som vi kan gardera oss mot:

1. Eftersom det i pandemitider inte är möjligt att ha drop in-mottagning är det viktigt att vi beställer tid på vår vårdcentral för sprutan mot säsongsinfluensan. Det kan vi göra per telefon eller på 1177 på datorn.

2. En spruta mot pneumokocker rekommenderas alla som fyllt 65 år. Vaccinet, Pneumovax, skyddar främst mot hjärnhinneinflammation och blodförgiftning men kan också ge ett visst skydd mot lunginflammation. Vaccinet tas en gång och behöver i de flesta fall inte upprepas.

3. Bältros är en sjukdom, som några vi känner lider av under kortare eller längre tid. Att ha bältros kan göra rejält ont. Tecken på sjukdomen är röd hud med blåsor. Det är viktigt att besöka sjukvården inom 72 timmar eftersom det då går att sätta in behandling som lindrar förloppet. Det finns nu två vacciner; Zostavax som funnits länge, och Shingrix som är nytt på marknaden och ännu inte är helt tillgängligt. Båda vaccinerna ger skydd mot sjukdomen men effekten avtar med stigande ålder, när man behöver det som bäst. Det är viktigt att en läkare bedömer om, och i så fall när, du har bäst nytta av att få den.

Idag tycks det vara viktigt att skapa sig ett skydd mot elaka intrång i våra kroppar. Fundera över hur Du vill skydda Dig.

Till dess vi ses, ta vara på Dig och gör det Du måste!
Elisabeth Brink
ordförande