Inställda möten

På grund av Coronaviruset har vi tvingats ställa in följande möten:

18 mars Studiebesök Biltema
27 mars Lunch på Chalenius & Fredin
6   april  Medlemsmöte "Diakoni"
7   maj   Stadsruntur Halmstad

Vi kommer att informera löpande om resterande prorampunkter.