Nytt ordförandebrev

Vår ordförande Elisabeth Brink har skrivit ett nyttbrev till alla medlemmar, se under fliken "Om föreningen"/Ordföranden har ordet.