Ordföranden har ordet

Till alla medlemmar i SPF Seniorerna Gamletull

Nu drar det ihop sig till jul. Varje familj får avgöra sitt firande och några traditioner kommer att brytas. Region Halland har fått strängare restriktioner, liksom nästan alla övriga regioner. Vi får rätta oss efter dem och vara glada att vi kan äta julmat, ha tak över huvudet och rent vatten.

Nu till något helt annat. Styrelsen är angelägen, om att Du som medlem ska vara väl informerad om vad vi har gjort och vad vi kommer att göra i föreningen. Att skicka brev är både dyrt och tidsödande. Vi får tillsammans hitta på andra sätt. Vi vet att drygt hälften av medlemmarna har tillgång till e-post. Lika många har inte den möjligheten att läsa våra utskick. Men om man ber någon vän, barn eller barnbarn eller en granne, att få låna en e-postadress och sänder den till Rachel Gustavsons e-postadress: rachel.g@telia.com så registreras adressen. När vi sedan skickar ett meddelande till den lånade adressen, så hör ägaren säkert av sig om innehållet.

Vi har avslutat vår studiecirkel 'Tillsammans mot ensamhet´. Vi har bestämt oss för att börja i vår i all enkelhet, att träffas var 14:e dag på café Regnbågen på en ´Fikaträff´ och samtala om det som kommer upp, helt opretentiöst. Kanske kan vi starta i slutet av januari 2021. Om Du har frågor, ring till Elisabeth Brink 070 – 621 36 50.

Elisabeth Brink
Ordförande

Styrelsen önskar er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

2020.12.10