Information - medlemsmöten och årsmöte våren 2021

Till alla våra medlemmar!

Vi närmar oss julen och inget är som vanligt! På grund av den rådande situationen har styrelsen beslutat att vi skall ställa in våra aktiviteter tills vidare. Av den anledningen kommer vi inte heller att skicka ut vårt vårprogram. Men det betyder inte att vi inte har planer för våren utan vi arbetar vidare med att planera intressanta medlemsmöten, utflykter och resor och hoppas att också våra studie- och utomhus verksamheter snart skall kunna komma igång.

Således är vårt medlemsmöte i januari inställt men vi har tänkt att genomföra vårt årsmöte som planerat den 8 februari. På grund av pandemin har vi tänkt genomföra det digitalt via Zoom med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. Kallelse har skickats ut per brev. Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på hemsidan www.spfseniorerna.se/gamletull från och med den 28 januari och kan också beställas från vår sekreterare Halina Arvidsson via mobil 073-091 76 53 eller mail halina.arvidsson@telia.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 december i år.

Anmälan till årsmötet behöver vi senast den 25 januari 2021 till Christina Löfgren, email christina.lofgren39@gmail.com. Man kan delta via dator, mobiltelefon, surfplatta eller telefon. Endast styrelsen kommer att delta fysiskt. Instruktioner följer efter anmälan.

Så fort smittspridningen avtar, så att vi kan ta upp vår verksamhet igen, kommer vi att meddela er. Besök gärna vår hemsida www.spfseniorerna.se/gamletull som kommer att hållas uppdaterad med program och annat.

Några nyheter som vi kommer att ha i vår är "Promenader med fika" med Ebbe Ankeraa och "Kompisar", dvs möten under enkla former för våra manliga medlemmar, med Göran Blomqvist som ansvarig.

Våra sponsorer finns inlagda på hemsidan, så att vi kan fortsätta att gynna dem.

Till sist önskar vi er alla en skön jul och hoppas att vi skall kunna se fram emot ett bättre 2021 och en ljusare vår!

Styrelsen för SPF Seniorerna Gamletull