Referat från Laholmsutflykten 19 mars

Referat från Laholmsresan finns under fliken Mötesreferat.