Distriktsfinalen av Hjärnkoll avgjord

  • Gamletulls lag - Halina Arvidsson, Lars Norman och Elisabeth Jacobsson
  • Vinnarlaget från Varberg
  • Tävlingslokalen Ätrasalen
  • Supportrarna Christina Löfgren, Kerstin Adie och Ingmar Kärrsten
  • Gamletulls lag - Halina Arvidsson, Lars Norman och Elisabeth Jacobsson
  • Vinnarlaget från Varberg
  • Tävlingslokalen Ätrasalen
  • Supportrarna Christina Löfgren, Kerstin Adie och Ingmar Kärrsten

En vacker dag i senvåren - 14 maj - var det ett gäng från SPF Gamletull som styrde kosan mot Ätrasalen i Vessigebro för distriktsfinalen i SPF-tävlingen Hjärnkoll. Vår förening har vid flera tillfällen under senare år lyckats bra och har då fått representera Halland i riksfinalen.

Efter en hård lokal uttagning var det denna gång Halina Arvidsson, Elisabeth Jacobsson och Lars Norman som ingick i Gamletulls lag. De var mycket duktiga, men nådde inte riktigt ända fram och det blev SPF Varberg som denna gång får företräda Halland vid riksfinalen i Stockholm i oktober. Totalt var det drygt 20 lag som tävlade.

Förutom lagmedlemmarna var dessutom Christina Löfgren, Kerstin Adie och Ingmar Kärrsten med på resan som support och hejaklack.

/ Ingmar Kärrsten