Ordföranden har ordet

Under rubriken Om föreningen har ett nytt ordförandebrev publicerats.