Referat från månadsmötet 8 april

Referat och bilder från månadsmötet den 8 april finns nu under fliken Mötesreferat/Bilder.