Utflykt Ulvereds Hjorthägn

Besök på Ulvereds hjorthägn

En av de sista dagarna i augusti for ett 30-tal medlemmar till Ulvereds Hjorthägn nära Mästocka. Vägen dit gick genom en vacker bokskog som, trots torkan, var mycket grön.

Vi hälsades välkomna av värdparet Elisabeth och Birger Ekdahl, som berättade om det 35 ha stora hägnet. Där finns flest kronhjortar, som tyvärr förstör skogen till och med värre än vad älgarna gör. De kan bli upp till 20 år gamla. De mindre dovhjortarna är en invasiv art och har ännu inte riktigt acklimatiserat sig, vilket gör att de kan kalva även sent på sommaren så att kalvarna inte kan överleva vintern. Vi fick bland annat höra att djuren är mycket "lokaltrogna", dvs inte gärna lämnar området, och att om hjortarna slåss fortsätter de tills en av dem dör.

Efter en god lunch och en del shopping återvände vi till Halmstad.

2018.08.30/cl