12 nov "Besök i franska konstnärsateljéer" - Viveka Bosson

Ordf. Elisabeth Brink tackar Viveca Bosson

Viveka Bosson – besök i franska konstnärsateljéer

Vid Gamletulls novembermöte gästades vi av Viveka Bosson, färgstark författare och konstnär, som vuxit upp i Frankrike, Danmark och Halmstad. Hon studerade konsthistoria för Ragnar Josephson och fortsatte sedan att i Paris forska om franska avant garde-rörelser vilket ledde till en fil. lic. i konsthistoria för Oscar Reutersvärd. Med sina många kontakter bland kända konstnärer som Sonia Delaunay, Henri Matisse och Jean Bazaine, som var hennes partner i många år, kunde hon lämna in skisser och andra donerade föremål till Skissernas Museum i Lund.
1980 köpte hon Mjellby gamla folkskola utanför Halmstad och inrättade där Mjellby konstgård, senare Mjellby konstmuseum, som sedan skänktes till Halmstads kommun.

Till kaffet informerade ordföranden om att Dramalogens Kulturhus för hälsa och psykiskt välbefinnande har öppet hus den 28 november kl. 13. Då ges information om aktiviteter och den verksamhet som nu påbörjats.

Vidare gavs information om kommande möten och resan till Göteborgsoperan 27 februari då musikalen Ringaren i Notre Dame står på programmet.

2018.11.16/cl