Temadag STRUPEN

Temadag om

STRUPEN - härifrån kommer rösten, härigenom sker andningen.

Den 22 mars hade vi en intressant eftermiddag om strupen. Logoped Catarina Sjöberg, Hallands sjukhus, talade om rösten, som vi ju inte tänker på hur mycket den betyder för oss förrän vi drabbas av någon form av röstbesvär. Det kan ha många olika orsaker, bland annat förändras rösten med stigande ålder.

Efter kaffepausen berättade öron-näsa-halsläkare Ebbe Ankeraa om strupen ur ett medicinskt-historiskt perspektiv, där vi bland annat fick höra om vad vetenskapsmannen William Harvey, som levde på 1600-talet, betytt för att människor skulle förstå hur blodet cirkulerar i kroppen.

2018-03-30/cl