Finanskrisen 2008 - kan den inträffa igen? Håkan Jansson

  • Dagens föredragshållare Håkan Jansson

Sista medlemsmötet för terminen – besök av f d chefsjuristen Håkan Jansson.

Elisabeth Brink hälsade nya, gamla och medlemmar från andra SPF-föreningar välkomna till vårens sista möte. Därefter informerade hon om kommande möte på Alla Hjärtans Hus den 24 maj, då politiker från alla partier har inbjudits av de olika pensionärsorganisationerna för utfrågning inför kommande val.

Dagens föredragshållare Håkan Jansson, f d chefsjurist på PK-banken, berättade om konsekvenserna av att bankerna för lätt lånade ut pengar under 2000-talet, hur en kollaps i den finansiella världen påverkade börsen och därefter oss "vanliga" sparare och att det naturligtvis kan hända igen.

Därefter tackade ordföranden de skickliga skrivtolkarna från Region Halland, som medverkat under vårens alla möten.

2018.05.20/cl

Lokal: Café Strandgatan 20.

Anmälan senast 11 maj kl 12.00.

Se Föreningsaktuellt i Hallandsposten 7 och 9 maj.