13 jan Fader Gunnar – min Fader

  • Dagens fördragshållare Thomas Rosendal och ordf. Elisabeth Brink

Thomas Rosendal berättade personliga minnen om Gunnar Rosendal, som var präst i Osby under många år och beskrivs som "en banbrytare för kyrklig förnyelse". För vår generation var han en riktig "kändis" och medverkade ofta i både tv och radio.

Mötet hölls i St Nikolai Församlingshem, där också kommande möten i februari, mars och april äger rum.