10 februari - Årsmöte

  • Nya styrelsen - stående fr.v Rachel Gustavson, Mirjana Svensson, Ordf. Elisabeth Brink - sittande fr.v. Göran Blomkvist, Kerstin Adie, Christina Löfgren, Monika Sandberg, Halina Arvidsson, Ebbe Ankeraa

Årsmöte för SPF Seniorerna Gamletull

Den 10 februari hölls vårt årsmöte i vår nygamla lokal S:t Nikolai församlingshem.
Ordförande Elisabeth Brink hälsade alla välkomna varefter hon höll parentation över avlidna medlemmar. Därefter spelade The Rashers The Unquite Grave.

Per Ohlsson valdes till ordförande för årsmötet och Halina Arvidsson till sekreterare. Budgeten diskuterades livlig och, bland annat på grund av att Förbundet höjt medlemsavgiften för föreningarna, får vår förening endast behålla 70 kronor/medlem. Även hyran vid medlemsmötena är betydligt högre i år. Styrelsen arbetar med att försöka få fler sponsorer och är allmänt försiktig med utgifterna.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall höjas till 270 kronor från och med verksamhetsåret 2021.

Den nya styrelsen konstituerade sig som följer: Elisabeth Brink, ordförande, Halina Arvidsson sekreterare, Kerstin Adie, kassör, Ebbe Ankeraa, Göran Blomkvist, Rachel Gustavson, Christina Löfgren, Monika Sandberg och Mirjana Svensson.

Kerstin Johansson informerade från möte med KPR bland annat om att äldre skalla få reflex-västar och de som har hemtjänst får nattlampor installerade i sina bostäder.

Den 11 mars klockan 14 är det en tandvårdsdag på Karl XIs servicehus. Mer information kommer.

Till kaffet och semlorna underhöll The Rashers med glad, irländsk musik.

2020.02.13/cl