Månadsmöte Jan-17

Bilder från månadsmötet Jan-17 ang Stadsplaneringen i Halmstad