Musik-Quiz för Seniorer

                     Musik-Quiz för Seniorer med 50 – 80 tals musik

Inställt under våren 2021.