Inställt - Måndag 24 oktober kl.14:00 - Temadag 1188 - orostelefon för äldre?

Inställt - Nytt datum för 2023 kommer senare

Temadag 1188 – orostelefon för äldre?

Ilse Holm leder en diskussion om bedrägerier mot äldre. Vi bjuder in gäster från Polisen, Region Halland och Hemvårdsförvaltningen.

Anmälan senast den 16 oktober till
christina.lofgren39@gmail.com eller 070-458 44 28
Entré: 70 kronor