Måndag 13 feb. 2023 kl.14:00 - Årsmöte

Årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ärenden till årsmötet skall vara
styrelsen till handa senast 16 januari.