Årsmöte 8 februari.

Uppdaterades: 31 mars 2017

SPF Seniorerna Fjärås höll årsmöte den 8 februari i Fjärås församlingshem.

SPF Seniorerna Fjärås höll årsmöte den8 februari i Fjärås församlingshem. Ordförande Gerhard Martinsson hälsade 62 medlemmar välkomna.

Vi började med parentation över tio medlemmar som under året gått bort.

Ett ljus tändes för var och en och en tyst minut hölls. Gemensamt sjöngs psalmen Härlig är jorden.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Bengt Björkman.
Till Ordförande för 2017 omvaldes Gerhard Martinsson. Styrelseledamöter: Leif Johansson, Maj-Britt Ljungqvist, Gunilla Nilsson, Anita Aildegard Ekman och Britten Elofsson.
Ersättare i Styrelsen är Birgitta Fritsson, Kenneth Andersson,Laila Östberg, Evald Axelsson och Karin Carlsson
Till Revisorer omvaldes Bente Aderby och IngerBörjesson. Birgitta Johansson som ersättare.
Till resekommittè omvaldes Eivor Carlsson och Eva Andersson.
Som ombud tilldistriktsstämma valdes Gerhard Martinsson, Maj-Britt Ljungqvist, Hildegard Ekman samt Gunilla Nilsson.
Till Valberedningen valdes Eva Andersson, Vally Allansson och Stina Carlsson.
Till ledare av boule valdes Ingvar Carlsson, ersättare Vivan Vernersson. Till stavgång Gunvor Ragnarsson och Inger Börjesson. Till Bowling valdes Gerhard Martinsson.
Därefter underhöll Julia Frölich med sång och musik.Vi avslutade mötet med kaffe smörgås och semla samt dragning på sålda lotterier.
Ordförande Gerhard Martinsson tackade för en väl genomförd stämma.

 

Publicerades: 31 mars 2017 Uppdaterades: 31 mars 2017