Årsmöte 2020-02-05

Uppdaterades: 05 maj 2020

SPF Seniorerna Fjärås höll årsmöte 5 februari 2020 i Hanhalsgården. Ordförande Gerhard Martinsson hälsade välkommen. Vi började med parentation över 6 medlemmar som under året gått bort. Ett ljus tändes för var och en av dem och en tyst minut hölls. Gemensamt sjöngs psalmen Härlig är jorden. Till att leda dagens förhandlingar valdes Roland Johansson. Till ordförande för 2020 valdes Maj-Britt Ljungqvist. Styrelseledamöter: Evald Axelsson, Leif Johansson, Gunilla Nilsson, Anita Arnesson, Hildegard Ekman och Britten Elofsson. Ersättare i styrelsen är Birgitta Fritsson, Kennnet Anderson, Laila Östberg, Karin Carlsson samt Kent-Åke Skog. Revisorer är Bente Aderby och Ingvar Karlsson med Birgitta Johansson som ersättare. Till resekommittén valdes Eivor Carlson och Eva Anderson. Som ombud till Distriktsstämman valdes Maj-Britt Ljungqvist, Evald Axelsson, Leif Johansson samt Gunilla Nilsson. Till valberedningen valdes Gunnel Erlandsson, Vally Allansson samt Stina Karlsson. Till ledare av boulen valdes Ingvar Karlsson och Ingela Erlandsson. Promenaderna leds av Ingvar Karlsson och Iréne Hammarberg. Till bowlingen valdes Gerhard Martinsson. Efter mötet underhöll Lars-Eric Frendberg oss med sång och musik. Vi avslutade mötet med kaffe, smörgås och semla samt hade dragning på sålda lotterier. Ordförande Gerhard Martinsson tackade för en väl genomförd stämma. Maj-Britt Ljungqvist.

Publicerades: 15 februari 2020 Uppdaterades: 05 maj 2020