Pubafton med musikquiz

Torsdag den 16 mars, kl. 18.30 kommer Kristoffer Karlsson till Mötesplats
Mölle och spelar härlig musik för oss. Något lätt serveras. Kostnad 250 kr.

Dryck till självkostnadspris finns att köpa.
Bindande anmälan görs tidigast 21 februari
från kl. 9.00 till Kristina Nilsson
Tel. 0705-58 87 73