Lunchträff 29 mars

Hallandstrafiken kommer och informerar. Vi har skickat in aktuella frågor till
dem som dom kommer att besvara.
Anmälan senast 26 mars.

Vi träffas på Harrys (Grand Hotell)
Vi träffas kl. 12.30 på ”Bakfickan” och där äter vi en gemensam lunch, sedan
börjar föredraget när alla ätit färdigt.
Kostnad: Harrys seniorpris
Föranmälan senast söndagskväll före lunchträffen.
Anmälan till Rita Eweson tel. 0705-98 31 66 eller e-post snoa@telia.com